Hur-verkar-SINUXOL-bg

Hur verkar Sinuxol?

Sinuxol-vaxter-CM11

Unik kombination av fem medicinalväxter hjälper mot bihåleinflammation

Med den unika kombinationen av fem växter har Sinuxol en kliniskt bevisad effekt mot bihåleinflammation med snuva, som oftast orsakas av en förkylning. Du hittar Sinuxol på de flesta apotek.

  • Detta innebär en slemlösande effekt, där den naturliga självrenande mekanismen hos luftvägarnas slemhinnor återställs

  • Samtidigt som svullnaden i de inflammerade slemhinnorna minskar, underlättas andningen genom näsan igen

Sinuxol innehåller:

Sinuxol-vit

Vad innebär det att Sinuxol har en kliniskt bevisad effekt?

Att Sinuxol fungerar i praktiken har visats i en omfattande klinisk studie med 380 patienter. I jämförelsegruppen användes ett verkningslöst läkemedel (placebo). Studiedesignen uppfyllde DBRPC-standarden (dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad) och därmed även de höga krav som ställs på klinisk läkemedelsforskning. I studien undersöktes olika symtom som sekretionsflöde från näsan, nästäppa, huvudvärk och ansiktssmärta. Man kunde se en tydlig skillnad mellan placebogruppen och den aktiva gruppen, där deltagarna tog Sinuxol. Deras besvär avtog snabbare och det visade sig i slutändan att försökspersonerna kände sig bättre två dagar tidigare¹ än deltagarna i placebogruppen.

Så kan Sinuxol hjälpa dig

  • Löser upp slemmet ”Det besvärliga sega slemmet rinner ut och du känner dig bättre snabbare.”
  • Öppnar upp passagen i näsan ”Svullnaden i näsans slemhinnor går tillbaka och du kan återigen andas fritt.”
  • Frigör huvudet ”Bihålorna är återigen fria och den tryckande huvudvärken avtar.”

¹Bachert et al., Multicentre, randomised, double blind, placebo controlled parallel group dose finding study of herbal medicine (dry extract) BNO 1016 in acute rhinosinusitis, 84th annual congress of the German society of ear nose throat medical science, Nuremberg 2013