Vanliga symtom på bihåleinflammation

Man-grey

Vanliga symtom på bihåleinflammation (rinosinuit)

En sinuit uppträder ofta tillsammans med en förkylning. I dessa fall talar man om en rinosinuit.

Vanliga symtom är:

  • Täppt näsa, dvs. mycket begränsad andningsförmåga genom näsan, delvis med luft- och/eller smakförlust
  • Ökad produktion av snor, snuva: i början vattnigt, senare övervägande segt, delvis varigt snor
  • Tryckande huvudvärk och värk i ansiktet och från bihålorna (i pann- eller ögonpartiet, beroende på vilka bihålor som har drabbats)
  • Starkt tryckande känsla vid framåtböjning eller djup framåtlutning av huvudet

Hur du kan upptäcka inflammerade bihålor

Om du knackar lätt med fingret på ansiktet kan du känna en tryckande eller knackande smärta i kind, ögon- eller pannpartiet. Det kan även göra ont på fler ställen, beroende på vilka bihålor som har drabbats. Detta kontrolleras även vid ett läkarbesök såklart. Du kan själv ta reda på vilka bihålor som är inflammerade genom att slå lätt och försiktigt på bakhuvudet med öppen hand (ta inte i för mycket!). Med hjälp av denna rörelse framkallar du en dunkande, stickande smärta i de vätskefyllda bihålorna vid en pågående sinuit. Normalt sett känner du av detta i den främre delen av huvudet.

Förutom näshålorna drabbas många gånger även käkhålorna (sinus maxillaris), pannhålorna (sinus frontalis) och silbenscellerna drabbas mindre ofta.

Det börjar ofta med en förkylning – sedan kommer smärtan

Akut bihåleinflammation (sinuit) börjar med förkylningssymtom, som exempelvis snuva eller en rinnande näsa i flera dagar. Ju segare och mer trögflytande snoret blir, desto tätare blir näsan och andningen genom den blir märkbart begränsad. I detta skede kan lukt- och smaksinnet försämras.

fot

Bihåleinflammation ger huvudvärk när du lutar huvudet framåt

Börjar man även känna sig ”tjock” i bihålorna och får värk i ansiktet, kan det vara tecken på att förkylningen har utvecklats till en bihåleinflammation. Något som är vanligt för denna typ av smärta och huvudvärk är att den utlöses eller förstärks av att man lutar huvudet snabbt framåt eller trycker på särskilda ställen i ansiktet. Ansiktet kan även svullna upp där de inflammerade bihålorna ligger. Ofta är det bara en eller flera bihålor på ena sidan av huvudet som drabbas och de lokala besvären är då ensidiga.

Ytterligare förkylningssymtom kan förekomma

Det kan även förekomma allmänna symtom som feber och ytterligare förkylningstecken som nysningar, hosta, heshet, ont i halsen, tänder och öron. Efter det första förkylningsskovet med trötthet och feber blir besvären ofta bättre, bara för att återigen försämras kort därefter. Det är ett tecken på att en bakteriell sjukdom har utvecklats från den ursprungliga virala infektionen.

Ofta kan den akuta sinuiten kopplas till en influensaliknande infektion. Särskilt hos småbarn finns en risk att det variga snoret flyter in i mellanörat och utlöser där en inflammation.

Eller så får man rinnande, röda och kliande ögon – då kan det även handla om allergisk rinit. Denna allergi, även känd som hösnuva, förekommer relativt ofta hos vuxna med bihåleinflammation.

Akut eller kronisk bihåleinflammation?

Det är viktigt att skilja på akut och kronisk bihåleinflammation. En akut rinosinuit kan vara i flera veckor och ofta återkomma. Men om perioden med besvär sträcker sig över minst tre månader, utan några sjukdomsfria intervall, handlar det om den kroniska varianten. Då brukar symtomen vara mindre uttalade, framför allt värken, som oftast saknas helt. De ihållande besvären kan tära på ditt allmänna mående, vilket kan göra dig mer mottaglig för infektioner.

Website_kalender-CM11

Akut

Kan pågå i flera veckor och ofta återkomma.

Website_kalender-2

Kronisk

Besvären sträcker sig över minst tre månader, utan några sjukdomsfria intervall.

Risk för komplikationer av bihåleinflammation

Det finns en risk att bihåleinflammation (sinuit) kan leda till allvarliga komplikationer, men som tur är händer det väldigt sällan. Men risken finns att inflammationsprocessen breder ut sig till närliggande strukturer, som ögonhålorna eller insidan av huvudet. Trötthet och matthet, en uttalad sjukdomskänsla och ihållande feber kan vara tecken på ett sådant allvarligt tillstånd. Vandrar processen till ögonhålorna kan det leda till problem med synen eller svullna ögonlock. Om hjärnhinnan eller hjärnan påverkas visas det genom huvudvärk, smärtor i nacken eller krampanfall. Men risken för att ska hända är liten, som sagt.

Vid misstanke om allvarligt tillstånd ska sjukvården kontaktas.

sinuxol-produktbild

Om Sinuxol

Läs mer om hur Sinuxol löser huvudproblemen vid bihåleinflammation

Köp Sinuxol här

Köp här

Sinupret forte & Sinuxol finns på de flesta apotek, här kan du se vilka.