Om-Bionorica-header

Om Bionorica

Växtbaserade behandlingar sedan 1930

Bionorica grundades redan på 1930-talet i Tyskland och har därför svårslagen erfarenhet av växtbaserade läkemedelsbehandlingar. I Sverige är vi verksamma inom tre sjukdomsområden: luftvägsproblem vid förkylning, urologi (urinvägsinfektion) och klimakteriebesvär. Bionoricas produkter finns i över 45 länder världen över.

Fytoterapi – Bionoricas filosofi

"Detta är ett centralt begrepp för Bionorica. Det engelska ordet för fytoterapi är ”phytoneering”, vilket står för avkodning av växters verkningsmekanismer (”phyto”) med hjälp av den modernaste forskningen och innovativa tekniker (”engiNEERING”). Båda delar används för att framställa verksamma växtbaserade läkemedel (fytofarmaceutiska produkter). Tack vare Bionoricas fytoterapi kan människor ta del av naturens helande och välgörande krafter."

fabrik-CM11

Från utsäde till färdigt läkemedel

Hos Bionorica är hela framställningsprocessen samlad – från utsäde till färdigt läkemedel. För att man ska kunna få en jämn kvalitet är en kontrollerad odling precis lika viktig som en skonsam skörd och bearbetning. Växternas värdefulla råmaterial bearbetas till extrakt med hög kvalitet. Genom patenterade framställningsprocesser skapas en förstklassig fytofarmaceutisk produkt med kliniskt bevisad effekt.

Det torra extraktet som finns i Sinuxol och Sinupret forte är unikt och består av de fem medicinalväxterna gentiana, Primula- och Rumex-arter, fläder och järnört. Det utvinns genom en komplicerad högteknologisk process. I Sinuxol används en fyra gånger så stor mängd växtmaterial jämfört med Sinupret forte. Tack vare en skonsam extraktionsprocess bestående av flera steg kan vi bevara de värdefulla ingredienserna och bioflavonoiderna som finns i växtkombinationen, och i jämförelse med Sinupret forte blir koncentrationen fyra gånger så hög*. Men vägen dit är komplicerad. Först framställs ett flytande extrakt i en avancerad centrifug med hjälp av datorövervakning. När extraktionsmedlet har avlägsnats uppstår ett tjockt extrakt genom en försiktig förångning. Slutligen avlägsnas resten av extraktionsmedlet genom vakuumtorkning vid låga temperaturer.

Denna process har fått det tyska innovationspriset Deutscher Innovationspreis och är patenterat i hela världen.

* En fyra gånger så hög koncentration innebär inte att läkemedlet är fyra gånger så effektivt. Den fyra gånger högre koncentrationen syftar på den mängd växtblandning på 720 mg som används i Sinuxol (motsvarande 160 mg torrextrakt) jämfört med växtblandningen på 156 mg i Sinupret forte, eller på de aktiva egenskaperna som finns i de verksamma bioflavonoiderna.

Den aktiva substansen i ett kemisk-syntetiskt framställt läkemedel består av en isolerad substans.

  • Kemisk-syntetiskt framställda läkemedel består till största delen av en enskild, isolerad substans. Det betyder att två kemisk-syntetiskt framställda läkemedel med samma aktiva substans i samma koncentration och i samma beredningsform är utbytbara.

  • Exempel: Smärtstillande läkemedel som ibuprofen och paracetamol finns tillgängliga från ett stort antal tillverkare med identiska aktiva substanser.

Växtbaserade läkemedel:

Till skillnad från kemisk-syntetiskt framställda läkemedel består den aktiva substansen i ett växtbaserat läkemedel inte bara av en enskild substans, utan en komplext sammansatt, naturlig blandning av flera substanser.

Växtbaserade läkemedel består med andra ord av flera olika enskilda substanser som tillsammans utgör den aktiva substansen. Två växtbaserade läkemedel är inte utbytbara, trots att de har samma växtkombination och samma beredningsform. De är unika.

Medicinalväxterna är beroende av framställningsprocessen, hela vägen från utsäde till färdig produkt. Därför blir den ena växten sällan den andra lik.

Kvaliteten på växtbaserade läkemedel påverkas i hög grad av faktorer som

  • utsäde
  • jordmånskvalitet
  • klimatförhållanden med mera
  • men även av själva framställningsprocessen.

Alla komponenter griper in i varandra som kugghjul. Förändringar som görs på detaljnivå påverkar slutprodukten. Variationer hos plantorna, till exempel hur de odlas eller hur växterna hanteras efter skörd, förändrar slutprodukten, precis som variationer i framställningsprocessen.

Phytoneering

Phytoneering (fytoterapi) gör det hela möjligt

Bionoricas innovativa och patenterade torknings- och extraktionsprocess möjliggör anrikningen av aktiva substanser. Den avancerade metoden ser till att man får en högre koncentration* av bioflavonoider och dessutom bibehåller man det mycket omfattande verkningsområdet som fås genom den särskilt utvalda växtblandningen.

Kopplingen mellan naturligt läkande krafter och avancerad teknik, tradition och forskning gör Bionoricas produkter till något alldeles särskilt, vilket även avspeglas i begreppet phytoneering.

Det är de anrikade bioflavonoiderna i extraktet som spelar den avgörande rollen i ”Sinuxol-effekten”. Genom komplexa biokemiska vägar aktiverar dessa sekundära växtämnen kroppens transportkanaler för kloridjoner. Dessa kanaler förekommer i större utsträckning i de slemhinneceller som är beklädda med flimmerhår i luftvägarna. Till sist stöttar Sinuxol den naturliga självreningsmekanismen, den så kallade mukociliära reningen.

nastappa

Nästäppa eller bihåleinflammation?

Vad skiljer en vanlig förkylning från en bihåleinflammation?

sinupret-produktbild

Om Sinupret forte

Läs mer om hur Sinupret forte kan lindra dina förkylningsbesvär.

sinuxol-produktbild

Om Sinuxol

Läs mer om hur Sinuxol löser huvudproblemen vid bihåleinflammation

CM11-hem-produkter

Sinupret forte eller Sinuxol?

Båda innehåller en unik kombination av 5 medicinalväxter. Sinupret forte används för att lindra symtom från näsan och dess bihålor vid förkylning, och kan användas från 12 års ålder. Den växtmängd som används i Sinuxol är fyra gånger högre än den i Sinupret forte. Sinuxol innehåller därmed en högre andel aktiva substanser.* Sinuxol är kliniskt bevisat och används enbart för behandling av bihåleinflammation – för alla som är 18 år eller äldre.

* En fyra gånger så hög koncentration innebär inte att läkemedlet är fyra gånger så effektivt. Den fyra gånger högre koncentrationen syftar på den mängd växtblandning på 720 mg som används i Sinuxol (motsvarande 160 mg torrextrakt) jämfört med växtblandningen på 156 mg i Sinupret forte, eller på de aktiva egenskaperna som finns i de verksamma bioflavonoiderna.