Inflammation i näsans bihålor

kvinna-vila

Bihåleinflammation drabbar slemhinnorna i näsans bihålor

En näs- och bihåleinflammation, eller bara bihåleinflammation (sinuit), är en inflammation i slemhinnorna i en eller flera av näsans bihålor. Denna kan utlösas av olika orsaker, men det vanligaste är ett smittämne, framför allt virus, som orsakar förkylning. Oftast blir även slemhinnorna i näsan inflammerade samtidigt (rinit). Därför föredrar man medicinskt att tala om rinosinuit.

I dag anses rinnsnuva (infektiös rinit) och sinuit vara tätt sammankopplade. Den akuta varianten innefattar även den ”vanliga” förkylningen som alla vuxna får runt två till fem gånger per år och skolbarn, till och med, dubbelt så ofta.

bihalorna

Vad är näsans bihålor?

Så länge bihålorna håller sig friska brukar vi inte tänka på dem särskilt mycket. Normalt sett jobbar de i det tysta när de utför sin ventilationsuppgift. Bihålorna ligger som hålrum i ansiktsbenen mellan näsan och de inre ögonvrårna (silbenscellerna och längre bak kilbenshålorna), på båda sidor om näsan (käkhålorna) och ovanför näsroten (pannhålorna). Mer kunskap om näsans bihålor hittar du i bilden här intill.

bihaleinflammation

Hur uppstår en bihåleinflammation?

En bihåleinflammation kan vara ensidig eller dubbelsidig och kan omfatta en eller flera bihålor. Du kan ta reda på vilka bihålor som har blivit inflammerade genom att känna efter var besvären är som värst. Klassikern, och den vanligaste typen av bihåleinflammation, är akut sinuit i käkhålorna, utlöst av förkylningsvirus som först har spridit sig i näsan. Dessa förkylningsvirus överförs via kontaktsmitta eller genom hostningar och nysningar med hjälp av små droppar.

Vilka är de typiska tecknen vid bihåleinflammation?

En täppt näsa eller tryckande huvudvärk är typiska tecken på en bihåleinflammation. Huvudvärken förekommer framför allt under dagen och vid ansträngande aktiviteter, och den blir värre när man böjer sig framåt. Det beror på tyngdkraften i de inflammerade bihålorna, som gör att det uppstår ett ökat tryck på det ansamlade snoret från de irriterade slemhinnorna.

loser-upp-slemmet

Från en täppt näsa (nästäppa) ...

Symtomen som vi känner av är egentligen kroppens försvarsmekanismer. För att bli av med smittämnena ökar kroppen blodtillförseln i näsans slemhinnor, som sväller och bildar ett snor som blir allt segare. I denna sjukdomsfas utmärker sig inflammationen i näsans slemhinnor genom rinnsnuva och nästäppa.

Nu tillkommer ytterligare ett problem. Den kraftiga svullnaden i näsan gör att det sega snoret hindras från att kunna rinna ut. På så sätt begränsas inte bara andningen genom näsan, utan även ventilationen av bihålorna. Som tidigare nämnts, så finns det flera av dessa. De luftfyllda rummen, som ligger parvis, är beklädda med slemhinnor och står i förbindelse med näshålan.

minskar-smarta

... till dunkande huvudvärk

Det utsöndrade snoret kan dessutom leda till att slemhinnorna i bihålorna blir inflammerade och svullnar upp. Detta förlopp kan till och med främjas av att man snyter sig på fel sätt. Risken för att en inflammation sprids från näs- och svalgområdet ökar med tiden, och faktum är att sinuiten oftast föregås av en förkylning eller en inflammation i svalget (faryngit).

Oavsett vad orsaken till inflammationen i slemhinnorna är kan många andra besvär förekomma i samband med den akuta rinosinuiten.

sinuxol-produktbild

Om Sinuxol

Läs mer om hur Sinuxol löser huvudproblemen vid bihåleinflammation

Köp Sinuxol här

Köp här

Sinupret forte & Sinuxol finns på de flesta apotek, här kan du se vilka.