Integritetspolicy för Bionorica

En av Bionoricas viktigaste prioriteringar är att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast våra aktiviteter online och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlat in via sinuxol.se. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats ger du härmed ditt samtycke till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information som vi samlar in
De personuppgifter som du ombeds att lämna och skälen till varför du ombeds att lämna dem kommer att klargöras för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss och annan information som du väljer att lämna.

När du kontaktar oss kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive uppgifter som namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information
Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

 • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats.
 • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats.
 • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats.
 • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet.
 • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra partners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och reklam.
 • Skicka e-post till dig.
 • Hitta och förhindra bedrägerier.

Cookies
Som de flesta andra webbplatser använder Sinuxol.se "cookies". Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren gick in på eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Sekretesspolicy för tredje part
Bionoricas sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man kan välja bort vissa alternativ.

GDPR dataskyddsrättigheter
Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätt till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.
 • Rätten till rättelse - Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.
 • Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor.
 • Rätt att begränsa behandlingen - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor.
 • Rätt att invända mot behandlingen - Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa villkor.
 • Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa villkor.
 • Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.

Information för barn
En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.

Sinuxol.se samlar inte medvetet in någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.